Vārds uzvārds
Tālruņa numurs
E-pasts
Alma Egle

Ivars Kameņevs
Liene Ozoliņa

Baiba Cīrule

6780 2478
2636 1785
6780 2477
2924 9226
6780 2463
2654 2479
6780 2459
2942 1516
alma.egle@mediq.com

ivars.kamenevs@mediq.com

liene.ozolina@mediq.com

baiba.cirule@mediq.com

Vārds uzvārds Tālruņa numurs
E-pasts
Dzintra Dzirniece
Jānis Gončars
Baiba Cīrule

67802475

67802476
67802459

dzintra.dzirniece@mediq.com

janis.goncars@mediq.com
baiba.cirule@mediq.com